Het Complete SEO Plan van Aanpak voor Analyse & Optimalisatie

Op een dag stormt je baas het kantoor binneen en zegt ongenuanceerd: “ Ik heb SEO voor mijn website nodig om eindelijk al die problemen op te lossen. Ik heb geen zin meer om die absurde bedragen per lead te blijven betalen.” Op dat moment zou je hem of haar een zoekmachine optimalisatie audit rapport kunnen laten zien, dat de problemen in kaart heeft gebracht, om vervolgens een mooi SEO plan op te kunnen stellen. De toestand van je website kan grofweg in vijf categorieën worden ingedeeld:

 1. Gezond
 2. Kleine problemen
 3. Matige problemen
 4. Ernstige problemen
 5. RIP

De Zoekmachine Optimalisatie Analyse

Als de site helemaal gezond blijkt te zijn, is dat goed nieuws. Het is dan de uitdaging om deze gezond te houden. Het grootste aantal sites zal echter te maken hebben met kleine of matige problematiek. De oplossingen hiervoor worden in dit artikel besproken. Mochten er ernstige problemen aan bod zijn gekomen, dan is het zaak zorgvuldig te handelen. Soms is er zoveel mis met een website, dat het niet meer de moeite waard is om deze te herstellen. Het is dan beter om helemaal opnieuw te beginnen, vaak met een ander domein.

Voorbeelden van kleine en matige problematiek

Een duidelijke scheiding tussen deze twee groepen is moeilijk aan te geven. Vaak is het een kwestie van een optelsom van kleine gebreken. Hoe meer kleinigheden niet zijn geoptimaliseerd, hoe kleiner je kans wordt op een goede positie in de zoekmachines. Om een idee te krijgen van een klein of matige probleem, worden twee voorbeelden gegeven (Mocht je kennis over SEO termen beperkt zijn, lees dan eerst dit artikel):

 1. Stel, je website staat op positie elf of twaalf voor je belangrijkste zoekwoord. Het is een vrij nieuwe site en is de afgelopen maanden flink gestegen, maar blijft al een tijdje hangen op de tweede pagina van Google. Uit de SEO analyse blijkt dat een aantal pagina’s wel erg weinig inhoud bevat, vergeleken met je concurrentie. Ook hebben enkele pagina’s dezelfde titel hebben, automatisch aangemaakt door WordPress.
  - In dit voorbeeld zijn er een gering aantal ‘foutjes’ ontdekt, die relatief gemakkelijk zijn op te lossen. Het is aannemelijk dat door het aanpassen van deze On Page factoren, je website een aantal positie zal stijgen.
 2. Voor het gemak nemen dezelfde site als in voorbeeld één. Echter, nu blijkt ook dat stukken tekst die op je site staan, gekopieerd zijn. Je had niet zoveel zin ellenlange teksten te schrijven, dus je hebt wat teksten van andere sites gekopieerd en geplakt naar je eigen site. Niet 100% gedupliceerd, maar een paar zinnen waarvan je dacht dat die wel handig zouden zijn voor je website. Ook heb je een aantal gratis links naar je website gestuurd, omdat je had gehoord dat links goed zijn voor rankings. Natuurlijk heb je ook frequent jouw specifieke zoekwoord gebruikt als anchor tekst om Google duidelijke te maken dat dit belangrijk voor je is.
  - Je raadt het al, dubbele inhoud en een paar backlinks van lage kwaliteit met een verstoorde anchor tekst ratio zijn dingen waar zoekmachines niet bepaald blij van worden. Deze problemen zijn al wat moeilijker op te lossen.

Het plan bij kleine problemen

De analyse is gemaakt, de diagnose is gesteld en kleine belemmeringen zijn gesignaleerd die met een goed behandelplan zijn op te lossen. Het SEO plan is opgesteld in overleg met jou om te komen tot volledig herstel. De volgende stap is het ten uitvoer brengen van het opgestelde plan.

Wat is belangrijker, On Page of Off Page verbeteren?

Vaak wordt direct veel aandacht besteed aan de off page factoren, zoals het verzamelen van links. Zonder een gedegen on page optimalisatie, is dit een verspilling van je budget. Daarnaast is het ook frustrerend om te zien dat dit vaak weinig effect teweegbrengt als het gaat om je rankings in de zoekmachines.

On page optimalisatie is in negen van de tien gevallen het eerste wat dient te gebeuren. Dit schept als het ware de voorwaarden om de kracht van goede off page strategieën ten volle te benutten. Zie de website als een rug die de hele dag zware stenen moet slepen. Voor een gezonde rug is dit geen probleem, maar voor een rug met een hernia wordt dit al een stuk lastiger, zo niet onmogelijk.

Hoe snel is een website on page geoptimaliseerd?

Afhankelijk van de grootte van de site, de hoeveelheid problemen die tijdens de diagnose zijn geconstateerd en het budget wordt een tijdspad uitgestippeld. Normaal gesproken moeten alle on page aspecten binnen een aantal weken kunnen worden geoptimaliseerd. Het is dan aan de zoekmachines om de verbeterde site te analyseren en te herwaarderen. Hier hebben we geen volledige controle over en dit proces kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. Normaal gesproken kun je er dus op rekenen dat deze fase van de SEO behandeling zo’n een tot drie maanden duurt.

Gaat off page optimalisatie sneller?

Ook dit is weer afhankelijk van de ernst van de problematiek die we zijn tegengekomen in de analyse. In dit geval gaan we uit van geringe problemen, zoals een iets te hoog percentage anchor tekst voor een bepaald zoekwoord. De anchor tekst ratio is dan een punt van verbetering. Dit is een proces dat soms iets meer tijd vergt, omdat op zoek moet worden gegaan naar goede links. Deze nieuwe links moeten ook weer worden opgepikt door de zoekmachines. Dit zijn processen die weken tot maanden innemen, waarbij we weinig invloed kunnen uitoefenen. Geduld is hierbij van belang, probeer vooral niet deze processen te versnellen door onethische technieken te gebruiken. Over het algemeen neemt deze fase ook tussen de een en drie maanden in beslag.

Conclusie bij kleine problemen

Het revalidatieproces voor het herstel van je website duurt grof geschat zo’n 1 tot 6 maanden. De snelheid van herstel is mede afhankelijk van factoren die niemand in de hand heeft. De mate van herstel hebben we grotendeels wel zelf in de hand. Dit betekent dat elke website met een lichte blessure de mogelijkheid heeft om te herstellen, dus de potentie heeft om in de top van de zoekmachines te bereiken.

De uitvoering van het plan van aanpak bij matige SEO problematiek

Uit de analyse blijkt dat er toch meer nodig is dan enkel het aanpassen van titels en metabeschrijvingen. De diagnose is ernstiger dan van tevoren gedacht en er dient flink te moeten ingegrepen om de website weer gezond te krijgen. Dit wordt natuurlijk allemaal uitvoerig met jou besproken om je bewust te maken van de ernst van de situatie. Het plan om fors in te grijpen ligt reeds klaar.

Wanneer heb ik een groter probleem met mijn website?

Zoals besproken bij kleine problematiek, is het ook in deze situatie van belang dat de On Page factoren eerst worden geoptimaliseerd. Enkele veel voorkomende voorbeelden van grotere problemen zijn:

 • Het hebben van een groot aantal pagina’s met dubbele content.
 • Het hebben van een groot aantal pagina’s met te weinig inhoud.

Bij het signaleren van dit soort problemen, wordt een extra analyse uitgevoerd om alle lijken uit de kast te halen. Hier kunnen deels een aantal tools voor worden ingezet om het proces te automatiseren, maar een groot gedeelte van de werkzaamheden is specialistisch en tijdrovend monnikenwerk.

Hoe zit het met de Off Page problemen?

De off page problemen kunnen grofweg worden ingedeeld in 3 groepen:

 1. Kleine problemen.
 2. Matige problemen, maar (nog) geen bericht/penalty van Google gekregen.
 3. Grote problemen, Google heeft een bericht gestuurd. Deze vallen onder de categorie Spoedeisende Hulp.

De tweede groep is hier van toepassing. Een voorbeeld kan zijn het hebben van een te groot percentage anchor tekst voor één zoekwoord. Een percentage van meer dan 5 procent kan al gevaarlijk zijn. Zeker als het aantal backlinks groot is, dient de anchor tekst ratio zeker niet meer dan 5 procent te zijn, liefst 2 of 3 procent. Dit geldt overigens niet voor je eigen merknaam of generieke anchor tekst, zoals ‘klik hier’.

Hoe lang duurt het herstel?

Het herstel zal in dit geval langzamer gaan dan bij kleine problemen, wat zo’n 2 tot 6 maanden duurt. Een significante vertragingsfactor is in dit geval vaak het beschikbare budget. Aangezien specialistische tools moeten worden ingezet en veel uren moeten worden gemaakt, lopen de kosten al gauw op tot duizenden euro’s. Een veelgebruikte oplossing in zo’n situatie is om de werkzaamheden te spreiden over een aantal maanden. Een neveneffect van deze tragere hersteltactiek is dat per onderdeel beter kan worden gemonitord wat voor effect het heeft op de rankings. Dat is waarschijnlijk een schrale troost, omdat elke dag geen goede rankings minder potentiele klanten betekent.

Conclusie bij matige problemen

Wanneer je site ziek is, duurt het herstel vaak ook langer. Helaas speelt budget vaak een belangrijke vertragende rol in de snelheid van herstel. Directional Preference begrijpt dit dilemma en denkt graag mee om tot een optimale oplossing te komen binnen de budgettaire mogelijkheden die beschikbaar zijn.

Het SEO Behandelplan is uitgevoerd, wat nu?

Alle mogelijke On & Off Page factoren bevinden zich in een gezonde toestand na het uitvoeren van het gepersonaliseerde SEO plan. Alle obstakels zijn uit de weg geruimd om een goede positie te verkrijgen in de zoekmachines. Het proces bij het uitvoeren van het behandelplan voor je website wordt gedetailleerd gerapporteerd en besproken. Normaal gesproken is er al een verbetering van de vindbaarheid zichtbaar na deze aanpassingen. De volgende stap is het gezond houden en versterken van je website om je bedrijf duurzaam te laten groeien.

Een Google-vriendelijke website die gezond blijft en fitter wordt

Het is gelukt! Na een aantal maanden intensief te hebben gewerkt, is je website eindelijk gezond. Alle wijzers staan op groen om de topposities in zoekmachines te veroveren. Nu is het zaak om je site ook gezond te houden en niet dezelfde fout te maken als in het verleden, door er jaren niet meer naar om te kijken. Net zoals bij een dieet, waarbij je binnen 3 maanden de nodige kilo’s bent kwijtgeraakt, wil je ook met je site het jojo-effect voorkomen. Dit betekent dat je de boel voortdurend in de gaten moet houden.

Wat is een gezonde website?

Ooit wel eens afgevraagd waarom die ene concurrent altijd bovenaan in Google staat met allerlei zoekwoorden? Waarom die site wel en jouw site niet? Blijkbaar heeft jouw concurrent een gezondere site dan de rest van de branche. Een gezonde site heeft dus veel zoekwoorden, die hoog in Google of andere zoekmachines ranken voor een langere periode. Soms zie uit het niets websites op de eerste pagina verschijnen m vervolgens net zo hard weer richting pagina twintig te vertrekken. Ga er in deze gevallen maar van uit dat er zwarte hoeden in het spel zijn om kunstmatig rankings te beïnvloeden.

Afhankelijk van de concurrentie heb je een hele gezonde of iets minder gezonde site nodig. Dit is een van de redenen om een concurrentie analyse te maken. Het is vaak niet nodig om je website helemaal perfect te optimaliseren. Het is voldoende iets gezonder te zijn dan de huidige nummer één, je kan immers niet beter ranken dan de eerste positie.

Naast de positie in Google, die belangrijk is, is het ook van belang om je Click Through Rate (CTR, doorklikratio in het Nederlands) te optimaliseren. De optimalisatie van deze items zorgt voor een maximaal aantal relevante bezoekers naar je website op een kostenefficiënte manier. De CTR verbeteren is al een kunst op zich. Op basis van data en slimme technieken kan deze continu worden verbeterd.

Een continue monitoring is belangrijk

Stel je voor dat je website een aantal dagen niet online is, zonder dat je het beseft. Dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben. Je zou nieuwe en bestaande klanten kunnen missen of verliezen. Maar laten we eerlijk zijn, niemand kan 24 uur per dag haar website in de gaten houden. Wel is het zaak om snel te reageren als je site offline is, want dit is te kostbaar.

Gelukkig zijn er verschillende betaalbare services beschikbaar die je website regelmatig controleren. Je kunt bijvoorbeeld een melding krijgen per sms of email wanneer je site niet beschikbaar is. Ook kun je ervoor kiezen om je website elk uur te laten checken in plaats van elke 5 minuten. Afhankelijk van je behoeftes en eisen kunnen we je helpen om de juiste service te kiezen.

Check Google Search Console

Een zoekmachine zoals Google biedt je de mogelijkheid aan om gebruik te maken van bepaalde tools. Google communiceer met je door middel van deze tools, geeft je tips en aanwijzingen om je website te verbeteren. Maak er een gewoonte van om dagelijks even in te loggen en binnen 2 minuten te checken of er nieuwe meldingen zijn. Meestal zijn dit geen urgente meldingen, maar stel je voor dat je site bijvoorbeeld wordt gebombardeerd met spam. Dit kun je maar beter zo snel mogelijk te weten komen, zodat je direct actie kunt ondernemen om dit op te lossen.

Controle van je content

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met je site, zeker wanneer het gaat om een van de belangrijkste aspecten van je digitale vastgoed, namelijk je content. Het op maandelijkse basis laten uitvoeren van een content Quick Scan, geeft je de zekerheid dat jouw tekst door google gezien blijft worden als originele tekst. Niet zelden wordt tekst door andere sites gekopieerd en geplakt om pagina’s te vullen. Dit is voor jouw goed nieuws! Zolang Google jouw ziet als originele schrijver van de tekst, zullen die andere pagina’s nooit beter gaan ranken dan jouw site. Soms is het echter zo dat Google zich vergist in wie de originele schrijver is, vandaar dat de belangrijkste pagina’s regelmatig dienen te worden gecontroleerd op originaliteit. Bij problemen kan de tekst worden aangepast, zodat deze weer uniek is. Daarnaast kan eventueel contact worden opgenomen met de site die je content heeft gestolen. Dit is echter meestal tijdsverspilling, omdat je hier vaak te maken met minder ethisch verantwoorde mensen die zich nergens iets van aantrekken.

Veiligheid voor alles

Wist je dat dagelijks 30.000 websites worden gehackt? 30.000…..per dag……, dat is geen misselijk aantal. Dit betekent dat er nogal wat mensen zijn die actief op zoek zijn naar sites zoals die van jou. Het is dan ook niet onverstandig om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de kans op een hack in ieder geval drastisch te verminderen. 100% veiligheid kan niemand je garanderen, want laten we eerlijk zijn; als het mogelijk is om in de computers van de FBI in te breken, kunnen ze vast ook in jouw website komen.

Continu versterken van je link profiel

Laten we eerst antwoord geven op de vraag wat een goed link profiel is. Om te beginnen, het zijn niet alleen maar backlinks. Veel SEO’ers zullen je vertellen dat backlinks het belangrijkste element van SEO is. Alsof goede rankings alleen maar gepaard kunnen gaan met backlinks.

Je kan simpelweg niet alleen met backlinks strooien en het groter geheel van je link profiel te negeren. Backlinks zijn één onderdeel van het profiel. De backlink discussie gaat veel dieper en is zit vrij complex in elkaar.

Laten we andere factoren bespreken die van invloed zijn op een gezond link profiel. De volgende lijst is een discussie van eigenschappen die karakteristiek zijn voor een gezond link profiel. De lijst is zeker niet compleet, maar geeft zeker de belangrijkste aandachtspunten weer.

Eenvoudig samengevat: een goed link profiel heeft veel autoritaire links en geen spam links.

Dit wist je waarschijnlijk al, dus nu volgt een uitleg van de minder duidelijke eigenschappen van een goed link profiel.

Als je de mate van belangrijkheid van de verschillende factoren die van invloed zijn op website rankings ontrafelt, ziet dit er als volgt uit (ervan uitgaande dat er On Page optimalisatie heeft plaatsgevonden):

 • Belangrijkste factor voor het ranken van een website: Link profiel.
 • Belangrijkste aspect van een link profiel: Kwaliteit van backlinks.
 • Belangrijkste kwaliteitsaspect van backlinks: Anchor tekst.
 • Belangrijkste kwaliteitsaspect van anchor tekst: Diversiteit
Anchor tekst met merknaam

Voor Google is het belangrijk om diversiteit van anchor tekst te vinden in de vorm van anchor tekst met je merknaam. Stel, je bedrijf heet Fysiotherapie Jansen. De anchor tekst kan dan ‘Fysiotherapie Jansen’ zijn van een link die verwijst naar de website van Fysiotherapie Jansen. Een goed profiel bevat een groot percentage van deze anchor teksten. Dit percentage is mede afhankelijk van de sterkte en vertrouwensfactor van je domein, de branche en concurrentie analyse.

Gerelateerde relevante anchor tekst

Een andere vorm van anchor tekst diversiteit is semantische relevantie. Met ander woorden, gerelateerde relevante anchor teksten. Denk hierbij aan synoniemen of woorden die ongeveer hetzelfde beschrijven. Je verkoopt bijvoorbeeld koffiezetters op je website. In plaats van de anchor tekst ‘koffiezetter’, kan er ook een anchor tekst voorkomen zoals ‘koffiezet apparaat’ of ‘espresso machines’.

Anchor tekst met meerdere woorden

Dit is ook een belangrijke eigenschap een gezond profiel. Dit type anchor tekst bestaat uit meerdere woorden, waarvan een gedeelte de zoekterm bevat. Het zou toch raar zijn als honderden anchor teksten bestaan uit exact die zoekterm waar jij graag voor wil ranken, zonder toevoeging van een ander woord? Om bij het voorbeeld van de koffiezetter te blijven, een uitgedunde anchor tekst zou ‘een koffiezetter die niet te duur is’ kunnen zijn.

Generieke anchor tekst

Nog een vorm van anchor tekst diversiteit is de generieke anchor tekst. Dit zijn anchor teksten die algemene woorden bevatten, dus geen merknaam of zoektermen. Een voorbeeld hiervan is ‘sommige bedrijven bieden daarbij extra service’. Zolang andere factoren, zoals bijvoorbeeld relevantie en hoge kwaliteit van de bron van de link, gewaarborgd zijn, draagt deze anchor tekst bij aan een gezond profiel.

Relevantie van de site die naar jouw site linkt

Dit element staat ook bekend als onderwerp specifieke populariteit. In het ideale geval komen de backlinks allemaal van websites met hetzelfde onderwerp. De website van een fysiotherapie praktijk heeft er meer belang bij om links te krijgen van gezondheidsgerelateerde websites dan van koffie leveranciers. Natuurlijk is er altijd sprake van een bepaalde overlap en discussie wat wel en niet relevant is, maar het gaat hierbij om het grote geheel.

Relevantie van omliggende tekst

De relevantie gaat een stukje dieper dan alleen maar een relevante website voor jouw branche. Een gezond link profiel heeft links die omgeven zijn met relevante tekst rondom de anchor tekst. De ideale link voor fysiotherapie praktijk is om een link te krijgen van een website over rugklachten, die een artikel heeft geschreven over hoe om te gaan met rugklachten. In dat artikel wordt dan verwezen naar ‘Fysiotherapie Jansen’ als een goede praktijk om je rugklachten op te lossen. Als een koffie website een artikel schrijft over hoofdpijnklachten die je vervolgens kan oplossen bij ‘Fysiotherapie Janssen’, is dat ook een relevante link. De eerste link zal echter meer relevantie, dus meer impact hebben, omdat deze komt van een gezondheidsgerelateerde website.

Links van stiekeme spam sites

Eerst zal ik uitleggen wat ik bedoel met een stiekeme spam site. Op het eerste gezicht lijkt de website een normale site. Als je echter kijkt naar de sites waar zo’n site naar verwijst, zie je dat dit veel spam sites zijn. Google detecteert dit en zou jouw site dus ook als een spam site kunnen zien, omdat die site veel verwijst naar spam sites. Die stiekeme website bevindt zich als het ware in een ‘slechte buurt’. Jouw site wordt geïnfecteerd met een giftige link door die stiekeme site waar je een op het oog mooie link van krijgt.